Loading

  Uro og disciplin i skolen (E-bog)

  Niels Egelund, Helle Jensen og Erik Sigsgaard

  Uro og disciplin i skolen (E-bog)

  79 kr.
  124 sider
  1. udgave 2009
  ISBN: 978-87-786-7939-0

  Køb titlen her!

  Urolige elever er kommet på dagsorden i den aktuelle skoledebat. Der er imidlertid hverken tale om en gentagelse af 1970’ernes pro et contra-diskussioner om disciplin i skolen eller om genindførelse af ”den sorte skoles” autoritære pædagogik. I højere grad er der tale om en mere nuanceret debat om, hvordan skolen og dens aktører skal etablere en pædagogik, der formidler faglighed, og som kan tilgodese personlig udvikling og dannelse i en demokratisk orienteret skolehverdag. Samtidig er der også tale om en stillingtagen til, hvordan skolens og dens aktører vinder respekt for at udføre det nødvendige pædagogiske lederskab i forhold til eleverne.

   

  Bogens forfattere har ved flere lejligheder markeret sig i den offentlige debat med ofte meget forskellige synspunkter om emnet. Således giver denne bog heller ikke entydige svar, men kan give anledning til personlig stillingtagen til uro og disciplin i skolen, og til overvejelser over, hvordan man vil forvalte den læreropgave, der er forbundet med pædagogisk ledelse.

   

  Anmeldelser

  "En meget aktuel og vedkommende bog med tre forskellige indlæg om emnet  ... Sprogligt er bogen let at gå til og den vil være et fint bidrag fx i en studiekreds om emnet eller som debatindlæg i forbindelse med behandling i pædagogisk råd".

  Lektørudtalelse af Karsten Boll fra Dansk Biblioteks Center